กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ ติดตามการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

585

กอ.รมน.จังหวัด กระบี่
เมื่อ 15 เม.ย.63 เวลา 14.30 น. – 18.00 น.
ตามคำสั่ง จังหวัดกระบี่ที่ 1417/2563 ลงวันที่ 5 เม.ย.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกำกับและติดตามการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( COVID 19) จังหวัดกระบี่
พ.อ ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ (ท.) เป็น หน.ชุดที่ 3 รับผิดชอบพื้นที่ อ.ลำทับ และอ.เขาพนม จังหวัดกระบี่นำคณะ ออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดคัดกรอง ฯ ในพื้นที่ อ.ลำทับ จังหวัดกระบี่
รายงานการออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจจนท.ในการปฏิบัติงานประจำจุดตรวจบูรณาการเฝ้าระวัง ฯ ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ดังนี้
เวลา 15.00 น. ( จุดที่ 1 )จุดตรวจ จุดคัดกรอง ฯ บริเวณสี่แยกสวนปาล์ม ม.4 ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จังหวัดกระบี่
( เขตรอยต่อ อ.ลำทับ กับ อ.บางขัน จังหวัดนครศรีฯ )
เวลา 16.00 น.( จุดที่ 2 )จุดตรวจ จุดคัดกรอง ฯ บริเวณบ้านทรายขาว ม.1 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จังหวัดกระบี่ ( เขตรอยต่อ อ.ลำทับจังหวัดกระบี่ กับ อ.ทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีฯ )
เวลา 17.00 น. ( จุดที่ 3 )จุดตรวจ จุดคัดกรอง ฯ บ้านนาพรุ ม.2 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จังหวัดกระบี่
( รอยต่อ อ.ลำทับ กับ อ.เขาพนม จังหวัดกระบี่ )
จุดตรวจ จุดคัดกรอง ฯ รอยต่อ อ.ลำทับ จังหวัดกระบี่ กับ อ.คลองท่อม จว กระบี่ ( ไม่มีจุดตรวจ จุดคัดกรองฯ )