ไขข้อสังสัย เหตุใดแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” จึงต้องเก็บข้อมูลไว้ 60 วัน

14