แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 20 พ.ค. 63

20