จ้างปรับปรุงสำนักงาน รร.การเมือง และปรับปรุงอาคารสำเร็จรูป (อาคารน๊อคดาวน์) กกศ. ของ ศสว. งวด ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13

รายละเอียด