แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 21 พ.ค. 63

22