ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับการปฏิบัติงานตามแผนการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมย่อยการพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19

รายละเอียด