กอ.รมน.ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด ร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวประชาชนผู้มารับแจกอาหาร น้ำดื่ม

68

วันที่ 19 พ.ค.63  กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ได้จัด จนท.ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา เช่น พมจ. สสจ. สัสดี  ประกันสังคม  สถิติ  ทางหลวงชนบท  วธ.นครราชสีมา ป้องกันควบคุมโรคที่ 9  และ ขนส่ง จว.นครราชสีมา ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวประชาชนผู้มารับแจกอาหาร น้ำดื่ม เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม(social distancing) ตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ตามมาตรการของสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โดยได้ร่วมมอบข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้จัดเตรียมไว้ จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนด้วย ตามโครงการ “ครัวโคราชแบ่งปัน….” ณ สนาม(ลานจอดรถ)หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา การปฏิบัติอื่นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย