โครงการ “รับอาหารฟรีครับ”

48

เมื่อ 18 พ.ค.63 เวลา 11.00 น. น.อ.ไพฑูรย์ เพ็ญต่าย ร.น. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ตราด(ท.) ร่วมจัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ในพื้นที่จังหวัดตราด ณ บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด โดยมี นางณฐิกา ปิตะนีละบุตร รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 เป็นประธานในการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 350 ชุด ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)