กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19

60

กอ.รมน.จังหวัด นครราชสีมา วันที่ 14 พ.ค. 63 เวลา 09.30-1300 น. ชุดชุมชนสัมพันธ์ กอ.รมน.จว.นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 ณ บริเวณชุมชนวัดเลียบ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.นครราชสีมา ร่วมกับ มทบ.21 โดยอำนวยความสะดวกการจัดระยะห่างทางสังคมของประชาชนในการรับข้าวกล่องและน้ำดื่ม การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย