ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ย้ำถึง ความจำเป็นในการรับคนไทยจากต่างประเทศ

41