แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 31 พ.ค. 63

32