ผู้ป่วยผ่าตัด-ส่องกล้อง จำเป็นต้องตรวจเชื้อโควิด-19 สามารถเบิกกับ สปสช.ได้

28