โฆษก ศบค. เผย เดือน ก.ค. อาจ “หยุดชดเชยสงกรานต์” หากผ่อนคลายระยะ 3 ผ่านไปด้วยดี

24