แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 1 มิ.ย. 63

32