ซื้อซื้ออาหารมื้อเช้าสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วดำเนินการเคลื่อนที่เร็วการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

38

รายละเอียด