กอ.รมน.เชียงราย จัดอาหารเดลิเวอรี่ถึงบ้านผู้ยากไร้ บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงโควิด-19

50

เวลา 11.30 น. วันที่ 2 มิ.ย. 63 กอ.รมน.จ.เชียงราย ภายใต้การอำนวยการของ พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.กอ.รมน.จ.เชียงราย ได้อำนวยการประสานบูรณาการ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีการจัดกิจกรรมแจกจ่ายอาหารกลางวันให้กับประชาชนในการบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่บริเวณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เขตเทศบาลนครเชียงราย

โดยได้แบ่งปันอาหาร น้ำดื่มสะอาด และผักสด ๆ ใหม่ ๆ จากหมู่บ้านคลังอาหารต้นแบบ ของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อแบ่งเบาภาระด้านอาหาร บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาควิกฤตโควิด-19 พร้อมทั้งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อเน้นย้ำการเสริมสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย ได้รับรู้รับทราบ จำนวน 1,000 คน
#https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1366137/