กอ.รมน.ช่วยเหลือเกษตรกร รับซื้อลิ้นจี่จักรพรรดิ์

64

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.63 เวลา 0830 พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.ทวีศักดิ์ กงสะเด็น จนท.ปฎิบัติการ ฝขว.กอ.รมน.จังหวัดเลย เข้าร่วมกับ สนง.พาณิชย์ จ.เลย และ สนง.พาณิชย์ จ.หนองบัวลำภู เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนเชียงใหม่ ได้นำส่งลิ้นจี่จักรพรรดิ์เชียงใหม่ จำนวน 250 ตะกร้า หรือจำนวน 2.5 ตัน สินค้าทางการเกษตรตามจากชาวสวนเชียงใหม่ ของกลุ่มผู้ปลูกลิ้นจี่บนพื้นที่สูง ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่, อ.หางดง และ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ราคาตะกร้าละ 450 บาท บรรจุ 10 กิโลกรัม