ผู้ที่กลับจาก ตปท. และจำเป็นจะต้องอยู่ รพ. ให้เข้าพักที่ “Hospital Quarantine”

27