เตรียมเสนอ “ผ่อนปรน 2 กลุ่มใหญ่เข้าประเทศ” เพื่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจ

30