แถลงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 24 มิ.ย. 63

20