ดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (แก้วมังกร) จากเกษตรกร จำนวน 1,000 กิโลกรัม

46

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 1300 พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ท.) มอบหมายให้ จนท.ฯ กอ.รมน.จังหวัดเลย และ มทบ.28 ลงพื้นที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (แก้วมังกร) จากเกษตรกร จำนวน 1,000 กิโลกรัม ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้แหล่งรับซื้อผลผลิตปิดตัวลงชั่วคราว และราคาตกต่ำ จึงไม่สามารถขายผลผลิตได้ โดยได้ทำการซื้อ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรให้มีรายได้จุนเจือครอบครัว. และได้นำไปแจกจ่ายกำลังพล ฯ พื้นที่ บ.นาขามป้อม ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ. จ.เลย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.