กอ.รมน.ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม. พื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

170

เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๖๓ พล.ต.สำราญ เจริญวงค์เพชร ผบ.มทบ.๒๘ พร้อมด้วย พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.๒๘/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.)บูรณาการประสานการปฏิบัติ ร่วมกับ ศบภ.มทบ.๒๘ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ โดยเร่งด่วน ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม. พื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย รายละเอียดดังนี้. ๑) จังหวัดเลย : ได้เกิดฝนตกหนักตลอดคืนทั้ง ๑๔ อำเภอ ทำให้ในหลายอำเภอได้เกิดน้ำป่าไหลเข้าท้วมบ้านเรือนประชาชน เกิดดินสไลด์ไหลลงมาปิดเส้นทาง ร่วมทั้งต้นไม้ใหญ่ล้มปิดเส้นทางในหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะ บ้านสงเปือย บ้านหวยพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย น้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง เข้าท่วมบ้านประชาชน เบื้องต้นเข้าท่วมไปแล้วกว่า ๕๐ เรือน และเส้นทาง บ้านธาตุ-ปากชม รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ รวมทั้งได้เกิดต้นไม้ใหญ่ล้มทับเส้นทาง ส่วนถนนเส้น นาแห้ว- ด่านซ้าย บริเวณภูเก้าง้อม ฝนตกได้มีดินสไลด์ลงปิดถนน และอำเภอปากชมบ้านนานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย บ้านโพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม น้ำป่าได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าได้เร่งออกประกาศให้ประชาชน เก็บข้าวของไว้บนที่สูง.
๒) ด้านอำเภอเมืองเลย วันนี้ เมื่อเวลา ๐๕.๐๐ น. เกิดเหตุน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านสูบ ๔หมู่บ้าน กว่า ๓๐๐ หลังคาเรือน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย หลังได้มีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืน น้ำป่าได้ไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน ประชาชนต้องพากันเร่งขนของไว้บนที่สูง โดยบ้านเรือนบางหลัง น้ำทะลักเข้าไปในบ้านระดับน้ำสูงประมาณ ๗๐ เซนติเมตร โดยนายจรูญ พานิช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย ได้นำเจ้าหน้าที่ อบต. และได้ประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าช่วยเหลือบ้านเรือน ขนของไว้บนที่สูง พร้อมกับเร่งสำรวจความเสียหาย ฝนได้ตกลงมาตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๓ (ห้วงเย็น) ฝนได้ตกตลอดทั้งคืน และเมื่อช่วงดึกน้ำเริ่มเออแล้วทะลักเข้าท่วมหมู่บ้าน โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าสำรวจพบมี ๔ หมู่บ้านมีทั้งหมด ๘๐๐ กว่าหลัง น้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้ว ๓๐๐ กว่า โดยมีเจ้าหน้าที่ ทหาร มทบ.๒๘ ,กอ.รมน.เลยและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องฯ ร่วมกันยกของเครื่องใช้ไว้บนที่สูง น้ำได้ไหลมาจากบ้านสะอาดลายเหนือ น้ำได้เข้าท่วม กำลังไหลมายังบ้านสูบ และได้รับรายงานอีกว่า ฝายเก็บน้ำ ที่บ้านสะอาด และลายเหนือได้พังลง เบื้องต้น ยังไม่มีรายงานชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต