ซื้อวัสดุในการก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนปะทาย ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34

รายละเอียด