ซื้อวัสดุอุปกรณ์ถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

49

รายละเอียด