เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ ยารักษาโรค และไข่ไก่ แก่ผู้ประสบปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19

57

เมื่อ 121000 ส.ค.63 กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสงคราม โดย พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด สมุทรสงคราม(ท) เป็น หัวหน้าคณะ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม, พม.จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยออกเดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ พร้อมกับมอบถุงยังชีพ ยารักษาโรค และไข่ไก่ แก่ผู้ประสบปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จ.สมุทรสงคราม จำนวน 4 หลัง