กอ.รมน. จังหวัดลำพูน ร่วมการดำเนินการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เมื่อ 18 ส.ค. 63

85

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 63 กอ.รมน. จังหวัดลำพูน พร้อมด้วย พช.ลำพูน, พช.อ.แม่ทา ส่วนราชการ, ท้องถิ่น และประชาชน ร่วมการดำเนินการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ วัดดอยแช่ ม.3 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยมีนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน