กอ.รมน.ร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ประชาชน โครงการชลประทานสุโขทัย

168

วันที่ 30 ส.ค.63 เวลา 1600 พ.อ.เสมา มังมติ รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท.) ลงพื้นที่ร่วมกับ โครงการชลประทานสุโขทัย ดำเนินการประชุมประชาคมกับเกษตรกร ณ คลองหนองเบน หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ 1. รักษาระบบนิเวศน์อุทยานประวัติสุโขทัย 2. รักษาระบบนิเวศน์คลองแม่ลำพัน 3. เพื่อการเกษตร (ผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำนา) ผลการปฏิบัติ โครงการชลประทานสุโขทัย ให้เกษตรกร (ทำนา) สูบน้ำเข้าที่นาได้ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.4 ก.ย.63 เวลา 1800 หลังจากนั้น โครงการชลประทานสุโขทัย จะสูบน้ำเข้าคลองแม่ลำพันเพื่อส่งน้ำไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นเวลา 15 วัน