ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย”

103

เมื่อวันที่ 28 กย. 63เวลา 08.00 น พ.อ.ยุวัต ขันธปรีชา รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา (ท.) ได้กรุณามอบหมายให้ พ.อ.วีระศักดิ์ สาระชาติ. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา และ น.อ.สัญญา ประพันธ์ หน.กลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา และ พ.ท.วรัตถ์ รุ่งกลาง หน.ฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก “การร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ปี 2563 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี