สารคดีเชิงข่าว ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ตอน ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน จากนิทรรศการ “เย็นศิระ เพราะพระบริบาล”

48