กอ.รมน.จังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวันปิยมหาราช

57

เมื่อ 23 ต.ค.63 เวลา 1700 พ.อ.นิรันดร พรหมมิรัตน์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ฯ เป็นผู้แทน รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา(ท.) พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา ,ผบก.ภ.จังหวัดพะเยา
และ หน.ส่วนราชชการจังหวัดพะเยา.,หน่วยงานอปท.และภาคเอกชน ในพื้นที่ จังหวัดพะเยา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 1,000 คน โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา เป็นประธาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ