กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

33

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.๒๘/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย(ท.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการ , ภาครัฐ , ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ทุกภาคส่วน ฯ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.เลย เป็นประธาน ณ อนุสรณ์สถาน พตท. ๑๗๑๘ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย
จากนั้นจิตอาสาร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบปรับปรุง อนุสรณ์สถาน พตท. ๑๗๑๘ เพื่อให้เป็นสถานที่อกำลังกาย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดเลยต่อไป