กอ.รมน.จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระมหาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

28

เมื่อ 13 ต.ค. 63 เวลา 1000 พ.อ.นิรันดร พรหมมิรัตน์ หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ฯ เป็นผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดพะเยา และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมกับ ผบ.มทบ.34, ผบก.ภ.จว.พ.ย., รอง ผวจ.พะเยา, ปลัดจังหวัดพะเยา,อบจ.พะเยา และหน.ส่วนราชการ จว.พะเยาและประชาชนในพื้นที่ รวมประมาณ 500 คน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำคูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณ โบราณสถานสบร่องขุ่ย บ.สันขะเจ๊าะ ม.14 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายกมล เชียงวงค์ ผวจ.พะเยา/ผอ.รมน. จังหวัดพะเยา เป็นประธาน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ