กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำมูลและเตรียมการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม

86
วันที่ 27 ต.ค. 2563 เวลา 10.30 น. พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา(ท.)พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา  เข้าร่วมประชุม”ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำมูลและเตรียมการเพื่อเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมภายในเขตพื้นที่อำเภอพิมาย อำเภอชุมพวงและอำเภอลำทะเมนชัย ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอพิมาย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา”
โดยมี นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม./ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา