กอ.รมน. จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนมอบสิ่งของถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่ห่างไกลอำเภอพญาเม็งราย

74

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนมอบสิ่งของถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาวให้ราษฎรพื้นที่ห่างไกลอำเภอพญาเม็งราย พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย และ พันเอก สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มง่ายกิจการมวลชนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกำลังพลเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เพื่อรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมมอบสิ่งของถุงยังชีพ , ข้าวสารอาหารแห้ง, ผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ราษฎรและเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ หมู่ที่ 17 ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 800 คน