มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชน ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

83
วันที่ 4 พ.ย.2563 เวลา 10.00 น. พ.อ.อดุลย์ แนบสนิท รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา (ท.) เข้าร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา และนายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
1.ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูปและทำพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนจำนวน 110 ถุง ณ อบต.จันอัด ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
2.มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนที่ได้รับแลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ บ้านโค้งกระพี้ หมู่ 8 ต.จันอัด ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา
3.มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้พิการและประชาชนที่ได้รับแลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม ณ บ้านด่านติง หมู่ 5 ต.จันอัด ต.จันอัด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา