สุโขทัยตรวจเข้มมาตรการป้องกันโรค COVID-19

139

วันที่ 7 ธ.ค. 63 นายวิรุฬ พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย/ผอ.รมน.จังหวัด สุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในพื้นที่ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย และตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัย เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

#isocnews #ข่าวกอรมนISOCNews #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สมท.