กอ.รมน.จังหวัดลำพูน : บูรณาการตรวจสอบสถานประกอบการ และแรงงานเมียนมา เพื่อตรวจสอบคัดกรอง และตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19

132

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน  พร้อมด้วยสาธารณสุข  และ จัดหางาน จว.ลพ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ และแรงงานเมียนมา ณ บริษัท​เจ้าวัฒนพงศ์จำกัด​ ต.เหล่ายาว​ อ.บ้านโฮ่ง​ จว.ลพ เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

โดยมีนายจ้าง และ  แรงงาน ฯ จำนวน 20 คน แยกเป็นสัญชาติเมียนมา 17 คน และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (พื้นที่สูง) 3 คน  พบว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

และผลการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เบื้องต้นโดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกคน ทั้งนี้ ได้มีการเก็บตัวอย่างบางสิ่งเพื่อส่งตรวจ โดยหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะทราบผลการตรวจภายใน 48 ชั่วโมง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ( ศปป.4 กอ.รมน.)