ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวงตรวจโรคมะเร็งเต้านม โรคหัวใจ โรคหูคอจมูกปาก โรคผิวหนัง และโรคทันตกรรม ฟรี

67
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวงตรวจโรคมะเร็งเต้านม โรคหัวใจ โรคหูคอจมูกปาก โรคผิวหนัง และโรคทันตกรรม ฟรี
         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลในพื้นที่ และมูลนิธิกาญจนบารมี รวมถึงรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาให้แก่ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563
#https://www.facebook.com/prdnarathiwat/posts/3816477611708870