กอ.รมน.จังหวัดยโสธร เปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564

51

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัดยโสธร โดย พ.อ.มงกุฎ  แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) ได้มอบหมายให้ พ.อ.จรรยา สีลับสี หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ เปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อ.มหาชนะชัย จว.ยโสธร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

#ศปป.1 กอ.รมน.