กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร ทำพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

98

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 10.00 น. กอ.รมน.กรุงเทพมหานคร โดย พ.อ.มนต์ชัย  ดวงปัญญา รอง ผอ.รมน.กทม.(ท.) เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเครือข่ายเมล็ดพันธุ์พระราชทานในพื้นที่รับผิดชอบของ
กอ.รมน.กทม. จำนวน  50 เขต โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาสังคม กทม. เป็นผู้แทน เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน​เพื่อ​นำไปเพาะ​ปลูก​สำหรับการบริโภค
​ในครัวเรือน ​เป็นพื้น​ฐาน​สู่​ความ​พอมีพอกิน​และสามารถ​พึ่ง​ตัว​เอง​ได้ ในการนี้ กอ.รมน.กทม.ได้ประชาสัมพันธ์​ให้ผู้ร่วมพิธีได้เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ พร้อมใจร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อขยายเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ในพื้นที่จากรุ่นสู่รุ่นต่อไป ( ศปป. 4 กอ.รมน. )