ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. และคณะลงพื้นที่เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานด้านมวลชน

77

เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. 63 เวลา ๐๙.๐๐ น. ผอ.ศปป.๒ โดย พล.ท.ธนณัฐ ยังเพื่องมนต์ ผอ.ศปป.๒ กอ.รมน. และคณะฯ ตรวจเยี่ยมชุดงานมวลชน (ชวกม., ชพส., ชบข.) พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานของชดงานฯ ในพื้นที่ โดยมี ร.ท.อะรัญ ทองนาม หน.ชบข.๒๑๐๒ ให้การต้อนรับ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทบ.๒๔ อ.เมืองอุดรธานี จว.อุดรธานี