กอ.รมน.รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

57

เมื่อ 3 ม.ค.64, กอ.รมน.จังหวัดสงขลา สน. ตรวจการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน “โครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 (29 ธ.ค.63 – 4 ม.ค.64)     ในพื้นที่ จ.สงขลา ซึ่งมีประชาชนร่วมใช้บริการ และให้ความร่วมมืออย่างดี ทั้งนี้ ได้ให้คำปรึกษา พูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ ช่วงที่ผ่านมา และมอบสิ่งของ เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่บูรณาการร่วมกันทั้ง อสม., สภ.ในพื้นที่, ทหาร, ตชด., อาสาสมัคร และจิตอาสา ที่หมุนเวียนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชม.ดังนี้

– จุดบริการประชาชน หน้าวัดถ้ำตลอด ต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย

– จุดบริการประชาชนหน้าโรงเรียน บ้านกรงอิตำ  ต.เกาะสะบ้า  อ.เทพา

– จุดบริการประชาชนเทศบาลนาทวีนอก อ.นาทวี

– จุดบริการประชาชนหน้า อ.นาทวี