กอ.รมน.ให้การช่วยเหลือและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนราธิวาส

82

กอ.รมน.โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 151 เร่งช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมนำสิ่งของอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค มอบให้ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น