กอ.รมน.ห่วงใยประชาชนเตือนภัย เตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ลุ่มน้ำโก-ลก และลุ่มน้ำบางนรา

104

โครงการชลประทานนราธิวาส แจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 2 ลุ่มน้ำโก-ลก และลุ่มน้ำบางนรา รับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยขนย้ายทรัพย์สิน สิ่งของ สัตว์เลี้ยงขึ้นที่ปลอดภัย ติดตามสถานการณ์น้ำ และข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

(ข้อมูล : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส)