ผอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งอุปโภคบริโภคพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

56

เมื่อวันที่ 6 มกราคม.2564 เวลา 10.00 น. พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน จังหวัด สุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 2,500 ผืน ให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่  อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี/ผอ.รมน. เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี, ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี, นายกเหล่ากาชาด, หน.ส่วนราชการจังหวัด, นายอำเภอทั้ง 10 อำเภอ และประชาชนในพื้นที่  พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพระราชทานให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ หมู่.9 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พสกนิกรต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น