มอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 300 ชุด แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ที่ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา

47
ศอ.บต.มอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 300 ชุด แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ที่ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา
       วันนี้ 7 ม.ค.64 ที่มัสยิดดารุลฮูดาละแอ หมู่ที่ 1 ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นผู้แทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำถุง ยังชีพพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จำนวน 300 ชุด แจกจ่ายแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พ.อ.โกเมธ รัตนผ่องใส ผบ.ฉก.ทพ.47ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 47 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมมอบ
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ต.ละแอ อ.ยะหา จ.ยะลา ซึ่ง เป็นพื้นที่ภูเขาเนินสูงและเป็นที่ราบลุ่ม ติดกับคลองยะหา – ตาชี ฝนที่ตกลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ ต.ละแอ ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 3 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1,2,3 ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ ที่ท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นทีทางการเกษตร มีระดับที่ลดลง เนื่องจากฝนในพื้นที่ลดลง ฟ้าเปิด มวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ อ.เมืองยะลา สำหรับในพื้นที่จังหวัดยะลา ขณะนี้ มีพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมครบ ทั้ง 8 อำเภอ ซึ่งแบ่งเป็นพื้นที่ราบสูงภูเขา ประกอบด้วย อ.บันนังสตา อ.ธารโต อ.เบตง อ.ยะหา อ.กาบัง และพื้นที่ลุ่ม อ.กรงปินัง อ.เมืองยะลา และ อ.รามัน ประสบปัญหาน้ำท่วม ดินสไลด์ และน้ำล้นตลิ่งท่วมขยายเป็นวงกว้าง เนื่องจากเขื่อนได้ระบายน้ำ หลายหน่วยงานระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน