ผอ.รมน.ภาค 4 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ในพื้นที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

58

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 11.30 – 14.00 น. ที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช  รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งลงพื้นที่ประสบอุทกภัย ร่วมกับ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20, นายอำเภอยะรังบัณฑิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือพร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ยารักษาโรคแก่พี่น้องประชาชน และผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ บ้านโคกหญ้าคา หมู่ที่ 6 ตำบลคลองใหม่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ผลกระทบน้ำเออล้นเข้าท่วมพื้นที่ หลังจากเขื่อนบางลางจังหวัดยะลา ทำการระบายน้ำออกทางระบบสปริลเวย์ ชั่วโมงละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร และผ่านเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าวันละ 12 ล้าน ลูกบาศก์เมตร เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของเขื่อน ซึ่งที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีน้ำฝนตกสะสมเหนือเขื่อนไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้กำชับสั่งการหน่วยในพื้นที่จัดกำลังพลพร้อม ยุทโธปกรณ์สนับสนุนภารกิจ ให้พร้อมต่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ และหลังจากที่น้ำลดระดับลงแล้วจะเข้าสู่เรื่องของการเข้ามาบูรณะฟื้นฟูช่วยเหลือกันต่อไป