ไม่ว่าน้ำท่วมจะร้ายแรงแค่ไหน ก็ไม่สามารถทำลายน้ำใจ ที่เราจะช่วยเหลือประชาชนได้ ประชาชนมีความสุข เราก็มีความสุข

41