โครงการ “Smile Delivery 41” มอบของขวัญวันเด็ก ให้น้องถึงบ้าน

31

กอ.รมน.ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารที่ 41 จัดกำลังพล พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หมวดทหารพรานหญิง ร่วมกับ ผู้นำชุมชน, และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ บ้านป่าบอน (บ้านย่อย บ้านสาเมาะ) หมู่ที่ 4 และ บ้านโต๊ะพราน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ร่วมกันมอบความสุขให้แก่เด็ก ๆ พร้อมทั้งส่งมอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ตามโครงการ “Smile Delivery 41 มอบของขวัญวันเด็ก ให้น้องถึงบ้าน” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้น้อง ๆ เยาวชนในพื้นที่ที่ที่ประสบอุทกภัย

สำหรับในปี 2564 นี้ ทุกจังหวัดต้องงดกิจกรรมด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงขยายวงกว้างและกระจายอย่างรวดเร็ว บวกกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลากหลายอำเภอได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทางหน่วยทหารในพื้นที่ จึงได้เดินเท้าลุยน้ำมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ที่ไม่สามารถไปไหนได้ และมีความห่วงใยตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กและผู้ปกครอง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการมอบรถจักรยาน และตุ๊กตา เพื่อสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ปกครอง และเด็ก ๆ ที่นั่งรอ เป็นบรรยากาศที่สร้างความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย