สืบสานศิลปะพื้นบ้าน ผ้ามัดย้อมซาโนติก จ.ภูเก็ต “กอ.รมน. เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”ตอนที่ ๑๓

43